Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Merilä Art Design

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

J-H.Kouvonen

3. Rekisterin nimi

Merilä Art_Design asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään Merilä Art_Design:in asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, verkkokaupan kehittämiseen ja hallinnointiin, rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen, asiakasviestintään sekä markkinointiin. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää Casamolino Oy:n sekä sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden mainontaan, suoramarkkinointiin, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi, etämyyntiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaiden perustiedot, kuten etu- ja sukunimet, yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet) ja asiakkaiden ostohistorian.

6. Tietojen luovuttaminen

Tietoja luovutetaan Merilä Art_Designin ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kun tilausten toimittaminen ja palvelun tekniset ratkaisut sitä vaativat. Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

8. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.


Tarkastus on maksuton kerran vuodessa. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.